מאובנים שונים

מאובנים ימיים בהר גוונים במכתש רמון