top of page

שטפונות | רמון תיירות מדבר

- טיולי ג'יפים, סנפלינג ופעילויות במצפה רמון ודרום הארץ

שיטפון בזק הינו זרימה פתאומית של מים בואדיות ובאפיקי נחל שהינם יבשים במרבית ימות השנה. מקור שיטפון בזק עלול להיות גשם היורד במרחק רב ממוקד השיטפון ומימיו מתנקזים אל אפיקים צרים במהירות גבוהה ובעוצמה רבה.

שיטפונות במדבר
שיטפונות במדבר
שיטפונות במדבר
שיטפונות במדבר
שיטפונות במדבר
שיטפונות במדבר
bottom of page