אלה אטלנטית עתיקה

אלה אטלנטית בנחל לוץ בהר הנגב הגבוהה